Basis informatie ter voorkoming van ongedierte op school

voorkomen ongedierte op school

Basis informatie ter voorkoming van ongedierte op school

Door gebruik te maken van de IPM werkwijze, geïntegreerd plaagdier management wordt het gebruik van pesticiden terug gedrongen. Wij hebben daar een eigen methode voor ontwikkeld die wij de GPM methodiek noemen. De succes factoren van deze methode zijn samenwerking en opleiding.

Wij gaan daarbij niet uit van het gebruik van pesticiden die nodig zijn om ongedierte te bestrijden, maar hanteren een aantal basis principes.

 1. Hygiëne optimaliseren.
 2. Cultuur verandering.
 3. Bouwkundige maatregelen.
 4. Preventieve maatregelen.
 5. Blijvend monitoren.

Er kan veel overlast van ongedierte worden voorkomen op scholen als er met andere ogen wordt gekeken naar de huidige situatie. Soms kan dat confronterend zijn, maar in de praktijk blijkt ook wel eens nodig te zijn.

GPM Gifvrij Plaagdier Management van De Hygiëne Expert vermindert het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen en gaat uit van duurzame, milieuvriendelijke maatregelen en toepassingen. Scholen kunnen overlast van plaagdieren voorkomen door in een vroeg stadium te identificeren waar de probleem gebieden zijn. De preventieve maatregelen van onze GPM methodiek zijn eenvoudig te implementeren.

Preventieve maatregelen ter voorkoming van ongedierte op school zijn :

 • Beperken van plaatsen waar voedsel mag worden genuttigd
 • Zorgen dat containers goed afsluiten en zo ver als mogelijk van school plaatsen
 • Nemen van bouwkundige maatregelen
 • Lekkages repareren
 • Naden, kieren en sleten dicht maken
 • Schoonmaken van dakgoten
 • Reinigen van afvoerputjes
 • Opleiden van docenten en leerlingen hoe hun acties invloed hebben op ongedierte / plaagdieren

Voordelen van het werken volgens onze GPM methodiek zijn als volgt :

 • Minimaliseren of zelfs uitbannen van giftige bestrijdingsmiddelen
 • Minimaliseren van gezondheidsrisico`s voor kinderen en docenten
 • Minimaliseren van verstoring van de natuur en omgeving
 • Voorkomen van herhaling
 • Veilig en hygiënisch werken
 • Kosteneffectief

Ons motto is : Voorkomen is beter dan bestrijden.

Heeft u vragen hoe De Hygiëne Expert uw school kan helpen met duurzame en milieuvriendelijke toepassingen, neem dan direct contact met ons op.

social position

Share this post

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.