Luchtbehandeling CleanAir Concept

cleanair concept luchtbehandeling schone lucht

Luchtbehandeling CleanAir Concept

De Hygiëne Expert is dealer van CleanAir Concept; een innovatieve wijze van luchtbehandeling. Met dit concept is het mogelijk om frisse zuivere lucht in uw leef- en werkomgeving te creëren. Schone lucht is voor iedereen belangrijk maar er wordt nog te weinig bij stilgestaan. Verontreinigde binnenlucht is immers niet zichtbaar. Het CleanAir Concept heeft zich inmiddels in talloze situaties bewezen. Mensen met astma en luchtweg aandoeningen hebben bewezen resultaat met dit systeem. 

Het probleem

Onder invloed van steeds stijgende energieprijzen blijven de ramen vaak dicht en is het de airco die moet zorgen voor ‘frisse  lucht’. Inmiddels is ook in veel gebouwen de isolatie ‘optimaal’ met als gevolg: oplopende concentraties fijnstof, gassen, micro-organismen, en andere schadelijke stoffen. Hierdoor kunnen in bepaalde ruimten klachten ontstaan over het binnenklimaat.

CleanAir Concept voor een gezond binnenklimaat

Door toepassing van het ‘CleanAir Concept’ wordt aan de binnenlucht een sterk zuiverend effect meegegeven.  Hierdoor krijgt de (vaak beperkte) ventilatie er een nieuwe dimensie bij.

Haal buiten naar binnen

Anders dan bij het filteren van lucht, werkt deze aanpak proactief. De lucht binnenshuis krijgt dezelfde oxiderende eigenschappen als de buitenlucht in de vrije natuur. Bij dit proces wordt de verontreiniging in de binnenlucht dus daadwerkelijk geattaqueerd. Hetzelfde geldt voor allerlei vervuiling ingebed in muren, plafonds, vloeren, tapijten en meubels. Zodoende worden stoffen zoals schimmels, stank, pollen, fijnstof, (huisstofmijt)allergenen, koolmonoxide, bacteriën en virussen ter plekke geneutraliseerd en geëlimineerd

Fitter thuis en op het werk

Door dit continue reinigend effect worden bedompte, benauwende ruimtes direct weer tot een prettige omgeving en blijven typische klachten zoals hoofdpijn, concentratieproblemen en allergische reacties achterwege. Omdat deze aanpak bovendien ook effectief is  op oppervlakken wordt  ook het gevaar voor overdracht van virussen via voorwerpen, zoals bijvoorbeeld via de deurknop, drastisch verminderd.

Plug & Play

De techniek kan eenvoudig worden ingezet door plaatsing van een Plug & Play toestel.  Het is ook mogelijk  om dit systeem met behulp van zogenaamde inducts te integreren in een klimaatinstallatie.

Ook zuivere lucht ademen?

Het is niet ondenkbaar dat er zich ook ongemakken met het binnenklimaat voordoen in uw woon- en werkomgeving. De oplossing wordt vaak gezocht in grootscheepse aanpassingen in de installatie en laat daarom veelal op zich wachten. Onnodig. Het CleanAir Concept is eenvoudig, efficiënt en zeer eenvoudig geplaatst in de omgeving waar u het wilt hebben.

CleanAir Concept vergt een lage investering, waarvan u jarenlang plezier heeft. Investeer in een gezonde leef- en werkomgeving. Wilt u meer informatie over het CleanAir Concept, neem dan direct contact met ons op of bestel direct. 

Heeft u specifieke vragen wat schone lucht voor u kan betekenen, laat het ons dan weten. Wij zorgen dat u in contact komt met onze luchtbehandelingspecialist.

Clean air concept luchtbehandeling