Tag - ongediertepreventie

rvs wering gaas gemakkelijk

Weren van ongedierte nader uitgelegd

Weren van ongedierte is cruciaal voor een duurzame ongediertepreventie en ongediertebestrijding. Weren van ongedierte is het buiten houden van beesten die u liever niet in huis heeft. Weren doet u van buiten naar binnen en binnen weert u alle doorgangen. Weren is het dichtmaken van openingen, gaten en kieren zowel buiten als binnen. Waarom weren Weren is van essentieel belang voor het duurzaam buiten houden van onder andere ratten en muizen. Waarom u dient te weren is het feit dat u daarmee [...]

Read more...

Ongediertebestrijding zonder giftige bestrijdingsmiddelen

Voor ongediertebestrijding zonder giftige bestrijdingsmiddelen bent u op onze website aan het juiste adres. Ongedierte bestrijden en onder controle houden is dankzij de artikelen die wij via onze website aanbieden eenvoudig. In combinatie met de adviezen en tips die De Hygiëne Expert geeft worden mooie en goede resultaten bereikt. Ongedierte Heeft u last van bijvoorbeeld motmuggen, fruitvliegjes of zilvervisjes in huis? Dat is vervelend genoeg en het is zaak om er iets tegen te toen. Bij motmuggen, fruitvliegjes en zilvervisjes [...]

Read more...
rvs wering gaas in ventilatievoeg weren van ongedierte

Toegang tot uw woning voor ratten en muizen

Knaagdieren zoals ratten en muizen kunnen uw huis op verschillende manieren betreden. Beide diersoorten kunnen een behoorlijke ravage aanrichten, maar buiten dat zijn ze ook nog eens een gevaar voor uw gezondheid. Ratten en muizen zijn dragers en verspreiders van ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Sluit de toegang tot uw woning dus af voor deze knaagdieren. Daar waar veel mensen zijn is ook overlast van bepaalde diersoorten. Op het moment dat dieren voor de mens overlast bezorgen wordt het ongedierte genoemd. [...]

Read more...

De Hygiëne Expert

Hartelijk welkom in de webwinkel van De Hygiëne Expert. De Hygiëne Expert is onderdeel van Nvirox Benelux b.v. Wij willen u graag helpen met duurzame, milieuvriendelijke en veilige toepassingen cq methodes tegen diverse soorten ongedierte en alles wat met hygiëne heeft te maken. De Hygiëne Expert heeft 35 jaar ervaring in de voedingsmiddelenindustrie, is HACCP en IPM gecertificeerd en is daarnaast gediplomeerd ongediertebestrijdingtechnicus. Duurzaamheid en het milieu zijn de passies van De Hygiëne Expert. Ik ben ervan overtuigd dat er [...]

Read more...
voorkomen ongedierte op school

Basis informatie ter voorkoming van ongedierte op school

Door gebruik te maken van de IPM werkwijze, geïntegreerd plaagdier management wordt het gebruik van pesticiden terug gedrongen. Wij hebben daar een eigen methode voor ontwikkeld die wij de GPM methodiek noemen. De succes factoren van deze methode zijn samenwerking en opleiding. Wij gaan daarbij niet uit van het gebruik van pesticiden die nodig zijn om ongedierte te bestrijden, maar hanteren een aantal basis principes. Hygiëne optimaliseren. Cultuur verandering. Bouwkundige maatregelen. Preventieve maatregelen. Blijvend monitoren. Er kan veel overlast van ongedierte worden voorkomen op scholen als [...]

Read more...
Ongediertepreventie ongediertebestrijding hygiene expert

Wat zijn plaagdieren en ongediertebestrijding ?

Ongediertebestrijding gebeurd volgens oude gewoontes meestal nog met giftige bestrijdingsmiddelen.  Er zijn echter voor sommige soorten ongedierte zeer goede gifvrije alternatieven. Men spreekt van ongedierte als gedierte overlast bezorgd en uitgroeit tot een plaag.  Men spreek ook wel van plaagdieren. Wat is een ongedierte plaag ? Een ongedierte plaag is als er veel individuen aanwezig zijn van een bepaald soort gedierte waarvan wij als mens overlast ervaren. Deze overlast kan zijn in de landbouw, veeteelt, in de natuur en bij u [...]

Read more...
rvs wering gaas in ventilatievoeg weren van ongedierte

Weren van ongedierte in horeca bedrijven

Weren van ongedierte in horeca bedrijven is een belangrijke stap als het gaat om duurzame ongediertepreventie. Met weren houdt u allerlei soorten ongedierte tegen en voorkomt u dat ze binnen in uw pand kunnen verplaatsen. Ik pleit ervoor dat er alvorens u gaat verbouwen een inspectie wordt gedaan, maar ook tijdens het verbouwen het proces nauwkeurig wordt gevolgd en bijgestuurd. Duurzaam verbouwen houdt ook in dat er rekening wordt gehouden met ongedierte. Dit voorkomt achteraf heel veel ellende en onnodige [...]

Read more...

Daarom ons

De Hygiëne Expert draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Dat duurzaamheid loont staat voor De Hygiëne Expert als een rots. Ik ben ervan overtuigd dat door anders te denken en anders te werken heel veel processen anders gedaan kunnen worden. Duurzaamheid speelt daarin de hoofdrol. Voor mij als Hygiëne Expert is duurzaamheid geen marketing kreet, maar een tool waar ik elke dag mensen en bedrijven mee help. Waarom is duurzaamheid zo belangrijk voor De Hygiëne Expert ? Duurzaamheid is voor De [...]

Read more...

Ongediertebestrijding

Conventionele Ongediertebestrijding Ongediertebestrijding is de regulering en/of het beheersen van plaagdieren waarvan mensen overlast ervaren. De overlast kan betrekking hebben op de gezondheid van de mens, de ecologie of economie. Om het vak ongediertebestrijding uit te mogen voeren dient men een vakdiploma te hebben. Ongediertebestrijders moeten zich aan steeds strenger wordende protocols houden. Ongediertebestrijding is zo oud als de landbouw. Er is namelijk altijd behoefte geweest om gewassen vrij te houden van plaagdieren en parasieten. Om de voedselproductie te maximaliseren was [...]

Read more...
hygiëne check apk algemen periodieke hygiene keuring de hygiëne expert

Laat u wel eens een hygiëne check doen

Laat u wel eens een hygiëne check doen voor uw bedrijf ? Heeft u een horeca onderneming of een onderneming aan voedsel gerelateerd dan is hygiëne het aller belangrijkste bedrijfsproces. Hygiëne is belangrijk voor een aantal zaken : Waarborgen voedselveiligheid Klantenbinding Omzet stimulans Werksfeer Ongediertepreventie (meer…)

Read more...