Wat zijn duurzame restaurants

Wat zijn duurzame restaurants

Wat zijn duurzame restaurants ? Duurzaam is soms moeilijk te definiëren en is een veelomvattend onderwerp met zeer veel verschillende facetten. 

Duurzame restaurants beheersen de sociale en ekologische gevolgen van hun activiteiten. Duurzame restaurants maken het verschil en dragen in positieve zin bij aan bijvoorbeeld de gaande klimaatsverandering. Ik ben ervan overtuigd en geloof dat duurzaamheid loont. Duurzaamheid resulteert in kostenverlaging en een gezondere leef en werkomgeving.

Duurzame restaurants dragen bij een een beter dierenwelzijn en minder voedselverkwisting. Restaurants die duurzaam zijn en dat ook communiceren met hun doelgroep hebben mijn inziens ook een beter contact met hun gasten. Mensen die voor duurzaamheid gaan kiezen daar bewust voor.

Duurzaamheid is een mondvol en het lijkt mij gemakkelijk om het te verdelen in drie hapklare brokken, namelijk :

  1. Inkoop
  2. Milieu
  3. Maatschappij

1.Inkoop.

Als het gaat om eerlijk eten dat op ethische en verantwoorde wijze is geproduceerd ligt dat aan de basis van een duurzaam restaurant. Vijf speerpunten die te maken hebben met een duurzame inkoop zijn :

  1. Milieuvriendelijke biologische landbouw producten. Hiermee wordt het landschap beschermt, is er minder vervuiling en worden er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dit is onder andere beter voor de biodiversiteit.
  2. Lokale geproduceerde grondstoffen en seizoensproducten. Alles wat lokaal wordt gemaakt is minder milieubelastend. Denk hierbij aan bijvoorbeeld minder transport.
  3. Duurzame visvangst. Hierbij wordt rekening gehouden dat vissen niet mag leiden tot overbevissing of tot uitsterven van bepaalde vissoorten. Vissen moet efficiënt gebeuren en visserij bedrijven moeten verantwoording afleggen en zich houden een bepaalde regels.
  4. Ethisch verantwoorde vlees en zuivel productie. Inkoop van biologisch geproduceerd vlees. Hierbij wordt rekening gehouden met het dierenwelzijn en de geproduceerde afvalstoffen.
  5. Fair trade producten oftewel eerlijke handel. Hierbij wordt gelet op dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten zodat ze bestaansrecht hebben. Kinderarbeid mag in het productieproces niet voorkomen.

2. Milieu.

Milieuvriendelijke duurzame restaurants kijken naar wat ze produceren aan afval en verspilling. Waterbesparing is een van de milieu aspecten waarop wordt gelet. Het bespaart kosten, en het spaart het milieu. Water dat onnodig wegloopt kost geld.

Alle verbruiksartikelen en producten hebben impact op het milieu. Papier dat wordt gebruik, maar ook reinigingsmiddelen hebben hun invloed. Het is dus belangrijk om hier voor ekologische en biologisch afbreekbare producten te kiezen.

De toevoerketen heeft economische en sociale gevolgen, maar ook op milieu gebied. Een verantwoord ketenbeleid is van essentieel belang voor duurzame restaurants.

Afvalstoffen beheer heeft betrekking op vermindering van afvalstromen. Hergebruik en recycling spelen daarbij een belangrijke rol. Voorkom het storten of verbranden van afval. Door het scheiden van afvalstromen zijn ze gemakkelijker te hergebruiken.

Energie besparing spaart niet alleen het milieu, maar is een belangrijk item als het gaat om kostenreductie. Zonne- en wind energie is daar hele mooie voorbeelden van.

3. Maatschappij.

Het onderdeel maatschappij is net zo belangrijk voor duurzame restaurants dan inkoop en milieu. Maatschappelijk betrokken ondernemen wordt erg gewaardeerd door de gemeenschap. Lokale betrokkenheid, liefdadigheid of het steunen van goede doelen draagt bij aan duurzaam ondernemen.

Medewerkers betrekken en eerlijk behandelen, maar ook klanten en gasten. Communiceer open een eerlijk met hen. Betrokkenheid draagt bij een duurzaam ondernemen en het motiveert mensen enorm.

Gezond, duurzaam en biologisch eten komt meer en meer op de agenda van restaurants en andere horeca ondernemingen. Consumenten maken steeds meer een bewuste keuze en worden steeds kritischer. Bij duurzame restaurants is transparantie de sleutel tot succes. Communiceer over de dingen die je doet en sta open voor veranderingen. Duurzaamheid is niet iets wat je in één dag doet of doorvoert. Het is een bedrijfsbeleid waarin je stap voor stap verder gaat.

De Hygiëne Expert kan uw horeca onderneming helpen met het verduurzamen van uw hygiëne beleid. Ik kan u helpen met het oplossen van elke vervuiling op een milieuvriendelijke manier met biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen. Ik kan u helpen met reinigen zonder reinigingsmiddelen met onze stoomcleaners. Ik kan u helpen met ongediertepreventie zonder gebruik van giftige stoffen.

duurzame restaurants de hygiëne expert

duurzame restaurants de hygiëne expert

 

social position

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *