Wetenswaardigheden over ratten

Wetenswaardigheden over ratten

  1. De bruine rat (Rattus norvegicus), ook wel bekend als de Noorse rat en zijn meer acrobatische Aziatische neef, de zwarte rat (Rattus rattus) hebben zich wereldwijd weten te verspreiden. Dit is dankzij hun vaardigheid in klimmen en zich verschuilen op schepen waardoor ze zich door de gehele wereld hebben af laten zetten.
  2. Voortanden van ratten groeien zeer snel. Ze zijn daarom genoodzaakt om altijd te knagen aan cement, bakstenen, lood, elektriciteitsbekabeling en dergelijke om hun tanden te slijpen. Doen ze dat niet dan sterven ze omdat ze dan niet meer kunnen eten door hun lange tanden.
  3. Ratten zijn na 3 maanden geslachtsrijp. 1 paar kan in en jaar voor 2000 nakomelingen zorgen die op hun beurt hetzelfde doen. Een rattenplaag is dus snel uitgebroken.
  4. Een rat kan 3 dagen lang watertrappelen en overleeft het doorspoelen van een toilet. De rat is ook in staat om via dezelfde weg weer terug te gaan.
  5. Niet alle ratten leven in de buurt van mensen. Er zijn ook soorten die in moerassen of regenwouden leven. Van die soorten hebben wij geen overlast.
  6. Ratten eten hun eigen uitwerpselen puur voor de voedingswaarde.
  7. Calorie inname blijkt de levensduur van ratten te verkorten.
  8. Ratten zweten niet maar reguleren hun temperatuur door het vernauwen van hun bloedvaten in hun staart.
  9. Ratten zijn verspreiders van ziekteverwekkende bacteriën en virussen die dodelijk kunnen zijn voor de mens. Hemorragische koorts, pest,ziekte van Weil en Q-koorts zijn daar voorbeelden van.
  10. Een rat kan een val van 15 meter overleven.

Heeft u overlast van ratten dan is het verstandig om direct actie te ondernemen. Weren van ratten uit huis of bedrijf kan met Plug In Pest Free. Hiermee jaagt u ze weg uit hun vertrouwde schuilplaatsen. Met het Lekkerste Restaurantje Pest Free kunt u ze zowel buiten als binnen vangen zonder gebruik van rattengif. Een combinatie van beide systemen kan voor bedrijven een zeer goede toepassing zijn.

contact de hygiene expert

social position

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *